Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Sdružení Tišnet

Neziskové občanské sdružení, které se snaží podporovat využívání internetu a informačních a komunikačních technologií. Nabízíme zapojení do komunitní počítačové sítě s možností přístupu na internet ve městě Tišnově a přilehlé obci Předklášteří.

Adresa webu: http://www.cipis.net
ID webu: 88121