Chessy a jeho přátelé

Fotografie, videa, legrace od Čelákovic po Chomutov. Od travesty po garden party. Můj život v obrazcích.

Adresa webu: http://celakovice.com
ID webu: 89079