Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Tyfloemploy

Webová prezentace projektu Tyfloemployability, nabízejícího pomoc při řešení problematiky zaměstnatelnosti nevidomých a jinak zrakově postižených občanů v ČR.

Adresa webu: http://www.tyfloemploy.org
ID webu: 89850