Algologické pracoviště katedry botaniky PřF UK

Stránky algologického pracoviště, zabývajícího se ekologií, taxonomií a experimentální morfologií sinic a řas.

Adresa webu: http://botany.natur.cuni.cz/algo/
ID webu: 89986