Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Adiktologie

Centrum adiktologie je multidisciplinárním výukovým a výzkumným pracovištěm Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN Univerzity Karlovy v Praze, zabývajícím se závislostmi.

Adresa webu: http://www.adiktologie.cz
ID webu: 92501