Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Nadace sv. Frantiska

Informace o činnosti charitativní organizace Nadace sv. Frantiska z Assisi.

Adresa webu: http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/
ID webu: 94305