Environmentální organická chemie a fotochemie

Domovská stránka pracovní skupiny z Ústavu chemických procesů Akademie věd, zabývající se chemickým výzkumem v oblastech vzniku PCDD/F z jejich surogátů, biokompatibilních fluorovaných látek a bádající na poli mikrovlnné fotochemie.

Adresa webu: http://home.icpf.cas.cz/cirkva/
ID webu: 97951