Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Sdružení pomoci duševně nemocným ČR

Sdružení pomoci duševně nemocným ČR (SPDN ČR) je dobrovolným svazem regionálních občanských sdružení rodičů a příbuzných osob s duševním onemocněním

Adresa webu: http://www.spdn-cr.org
ID webu: 98911